Obwieszczenie w załączniku

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego na rzecz Gminy Stary Dzików w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n. : "Budowa sieci wodociągowej ø 90, kanalizacji sanitarnej tłocznej ø 90, przepompowni ścieków z przyłączem energetycznym" na części działek nr 480, 716, 439/2, 425/1, 778/2 obr. 0004 Nowy Dzików
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.03.2022 14:03
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
24.03.2022 14:03

Rejestr zmian dokumentu