Obwieszczenie w załączniku

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n. „Przebudowa odgałęzienia SN Cewków 10 linii napowietrznej 15 kV i obwodów 1 i 2 linii napowietrznej nN ze stacji tr. Cewków 5 na kablowe na działkach nr 2565/8, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2748/2, 2748/3, 2748/4, 6333/102, 6336, 6338, 6339, 6340, 6406, 6409/1, 6413, 6415, 6416, 6417, 6418, 6419, 6420, 6422, obręb 0001 Cewków, gmina Stary Dzików”
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.05.2022 13:59
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
26.05.2022 13:59

Rejestr zmian dokumentu