Uchwała Nr 382/LXXVII/2023
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a, art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1.

Po przeprowadzeniu  debaty nad raportem o stanie Gminy Stary Dzików za rok 2022 udziela się wotum zaufania dla Wójta Gminy Stary Dzików.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 382/LXXVII/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.06.2023 14:14
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
30.06.2023 14:14

Rejestr zmian dokumentu