Uchwała Nr 383/LXXVII/2023
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) -

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stary Dzików za rok 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 383/LXXVII/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.06.2023 14:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
30.06.2023 14:15

Rejestr zmian dokumentu