Uchwała Nr 386/LXXVII/2023
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików na lata 2023-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 338/LXVIII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rady Gminy w Starym Dzikowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2023 rok.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2038, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 oraz objaśnienia stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 386/LXXVII/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików na lata 2023-2038
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.06.2023 20:47
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.07.2023 08:03

Rejestr zmian dokumentu