Uchwała Nr 402/LXXXII/2023
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Stary Dzików w Lokalnej Grupie Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz.572) oraz art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2022 r. poz. 943)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina Stary Dzików deklaruje kontynuację członkostwa w Lokalnej Grupie Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.

§ 2

Do reprezentowania Gminy Stary Dzików w Lokalnej Grupie Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” wyznacza się Wójta Gminy Stary Dzików.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 402/LXXXII/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Stary Dzików w Lokalnej Grupie Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.10.2023 11:34
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
03.10.2023 11:34

Rejestr zmian dokumentu