Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych
na portalu społecznościowym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:

1.    Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Stary Dzików, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików, adres e-mail: urzad@starydzikow.pl nr tel. 16 631 80 50.

2.    Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl.

3.    Cel i podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a)    prowadzenia fanpage’a na warunkach oraz na zasadach określonych przez Meta Platforms, Inc.;
b)    realizacji zdań Gminy tj. promocji Gminy, informowania o aktywności, organizowanych wydarzeniach, zdarzeniach, dokumentowania i rozpowszechniania informacji o działaniach prowadzonych lub wspieranych przez Gminę;
c)    komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Meta Platforms, Inc. (komentarze, chat, posty, wiadomości (Messenger)).
Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art.  81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.    Osoby, których dane dotyczą/kategorie danych osobowych
Administrator przetwarza w szczególności dane osób, które:
a)    dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Udostępnij” lub „Obserwuj”;
b)    opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u;
c)    przesyłają korespondencję za pomocą fanpage’a.
W związku z funkcjonowaniem naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:
a)    identyfikator (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko Użytkownika konta);
b)    podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym;
c)    inne dane w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym;
d)    zdjęcie profilowe;
e)    inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
f)    treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji);
g)    anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Meta stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Meta, gromadzone dzięki plikom cookies;
h)    automatycznie zbierane dane techniczne dotyczące wizyty użytkownika na portalu społecznościowym (np. adres IP);
i)    zdjęcia i informacje umieszczone przez Administratora.

5.   Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, każdy kto odwiedzi nasz profil, Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms, Inc.

6.   Transfer danych
Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach portalu społecznościowego. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastosowaniem stosowanych przez Meta klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych zgodnie z zasadami określonymi pod adresem:
https://www.facebook.com/privacy/policies/data_privacy_framework/.

7.   Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:
a)    informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy;
b)    w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
c)    dane osobowe gromadzone przez portal społecznościowy tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, podlega retencji na zasadach określonych regulaminem portalu;
d)    dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu;
e)    dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub do momentu realizacji celu w jakim zgoda została wyrażona;
f)    dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO będą przetwarzane do czasy skutecznego złożenia sprzeciwu lub do zakończenia realizacji zadania;
g)    dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie wynoszący 2 lata.

8.    Prawa osób, których dane dotyczą
Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.    Informacje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email: urzad@starydzikow.pl lub poprzez złożenie ww. oświadczenia w siedzibie Jednostki.

10.    Współadministrowanie
Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms Ireland Limited są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

11.    Meta Platforms, Inc. właściciel portalu społecznościowego jako oddzielny Administrator
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, należy zapoznać się z ich Polityką Prywatności dostępną na stronie: https://www.facebook.com/privacy/policy/.

12.    Informacja o wymogu podania danych osobowych
Podanie danych osobowych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności, np. możliwości przeglądania fanapage’a, komentowania, publikowania postów i kontaktowania się przez Messenger.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych na portalu społecznościowym
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
13.11.2023 11:08
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.11.2023 12:24