Uchwała Nr 2/I/2002
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 19 listopada 2002 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

W głosowaniu tajnym wybiera ze swego składu 2 Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Starym Dzikowie:
1. Wiesław Ziętek
2. Mariusz Kudła

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 2/I/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.11.2004 10:40
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 12:49

Rejestr zmian dokumentu