Uchwała Nr 29/V/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 13 stycznia 2007 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Stary Dzików do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina Stary Dzików deklaruje przystąpienie do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych z siedzibą w Rzeszowie.

§ 2

Do uczestnictwa w pracach organów Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych wyznacza się Wójta Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 29/V/2007 z dnia 13 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stary Dzików do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.08.2007 11:02
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 12:51

Rejestr zmian dokumentu