Uchwała Nr 10/II/2002
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 4 grudnia 2002 r.

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej II Instancji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
p o w o ł u j e :

§ 1

Komisję Dyscyplinarną II Instancji w składzie:
1. Dyjak Adam
2. Jabłoński Jan
3. Stachów Edward
4. Wach Jan
5. Ziętek Wiesław

§ 2

Do zadań Komisji należeć będzie orzekanie w sprawach dyscyplinarnych pracowników samorządowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 10/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej II Instancji
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.11.2004 11:34
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 14:28

Rejestr zmian dokumentu