Uchwała Nr 11/II/2002
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 4 grudnia 2002 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
p o w o ł u j e :

§ 1

Stałą Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
1. Dyjak Adam
2. Firut Józef
3. Kantor Eugeniusz
4. Wach Jan
5. Witko Marian

§ 2

Do zadań Komisji należeć będzie sporządzanie spisów inwentaryzacyjnych mienia komunalnego wg zasad określonych przez Radę Ministrów oraz innych zadań związanych z ewidencją składu tego mienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 11/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.11.2004 11:45
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 14:28

Rejestr zmian dokumentu