Uchwała Nr 12/II/2002
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 4 grudnia 2002 r.

w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

W wyniku głosowania jawnego na przewodniczących komisji stałych Rady Gminy wybrani zostali:
1. Komisja Rewizyjna – Sokal Ryszard
2. Komisja Budżetowa – Czarna Maria
3. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – Kolasa Julian
4. Komisja Ładu i Porządku – Ziętek Wiesław
5. Komisja Statutowa – Kudła Mariusz
6. Komisja d/s Oświaty i Kultury – Sokal Ryszard
7. Komisja Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – Wach Jan
8. Komisja Dyscyplinarna I Instancji – Zając Edward
9. Komisja Dyscyplinarna II Instancji – Ziętek Wiesław

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 12/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.11.2004 13:02
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 14:29

Rejestr zmian dokumentu