Uchwała Nr 53/VII/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Stary Dzików do Stowarzyszenia Instytut Polsko-Ukraiński w Jarosławiu

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, 17, 20, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 12 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co
następuje:

§ 1

Gmina Stary Dzików deklaruje przystąpienie do Stowarzyszenia Instytut Polsko-Ukraiński w Jarosławiu z dniem określonym w uchwale Zarządu Stowarzyszenia o przyjęciu Gminy Stary Dzików do Stowarzyszenia.

§ 2

Do uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia wyznacza się Panią Anielę Hulak.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 53/VII/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stary Dzików do Stowarzyszenia Instytut Polsko-Ukraiński w Jarosławiu
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.08.2007 11:27
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 12:59

Rejestr zmian dokumentu