Uchwała Nr 61/VIII/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie powołania stałej Komisji ds. Gospodarczych i Budżetowych

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
p o w o ł u j e :

§ 1

Stałą Komisję ds. Gospodarczych i Budżetowych w składzie:
1. Czajkowski Ryszard
2. Kalita Dariusz
3. Kudła Mariusz
4. Liweń Elżbieta
5. Maciejak Ryszard
6. Peszko Janusz
7. Wawrzyniec Julian

§ 2

Do zadań komisji należeć będzie prowadzenie działalności na rzecz rozwoju rolnictwa oraz udział w opracowaniu planu budżetowego i projektów zmian w budżecie Gminy.

§ 3

Tracą moc uchwały Nr 4/II/2006 w sprawie powołania stałej komisji Budżetowej i Nr 6/II/2006 w sprawie powołania stałej komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 1 grudnia 2006 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 61/VIII/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Gospodarczych i Budżetowych
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.08.2007 12:51
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 13:02

Rejestr zmian dokumentu