Uchwała Nr 70/VIII/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

Działając na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
powołuje:

§ 1

Stałą Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
1. Dyjak Adam
2. Kalita Dariusz
3. Kantor Eugeniusz
4. Kudła Mariusz
5. Peszko Janusz

§ 2

Do zadań Komisji należeć będzie sporządzenie spisów inwentaryzacyjnych mienia komunalnego wg zasad określonych przez Radę Ministrów oraz innych zadań związanych z ewidencją składu tego mienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 70/VIII/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.08.2007 09:02
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 13:05

Rejestr zmian dokumentu