Uchwała Nr 25/II/2002
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 4 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73 poz. 764)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Akceptuje się zmianę charakteru użytkowania gruntów rolnych na grunty leśne położonych we wsi Moszczanica gm. Stary Dzików oznaczonych nr ewid. 1278 o powierzchni 3,60 ha stanowiących własność ...........................................* zam. ............................................*.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

* na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) pominięto imię, nazwisko i adres zamieszkania właściciela

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 25/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.11.2004 11:10
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.11.2019 19:53

Rejestr zmian dokumentu