Uchwała Nr 26/II/2002
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 4 grudnia 2002 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Gminy w Starym Dzikowie

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Gminy w Starym Dzikowie upoważnienia do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.

§ 2

Upoważnienie nie obejmuje prawa do ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 26/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.11.2004 11:22
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 14:39

Rejestr zmian dokumentu