Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr RiDG/08

 

Pisemne potwierdzenie danych o przedsiębiorcach zawartych w ewidencji działalności gospodarczej

Podstawa prawna

-art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej -  (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).

-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2006 r Nr 225 poz. 1635 ze zmianami)

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie pisemnego potwierdzenia danych i  o przedsiębiorcach zawartych w ewidencji działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty

1.Pisemny wniosek zainteresowanego ze wskazaniem interesu prawnego oraz zakresem danych o udzielenie których ubiega się wnioskujacy.

Opłaty

17 zł za wydane zaświadczenie

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub wpłacić na konto: Bank Spółdzielczy Stary Dzików

 21 9094 0006 2001 0000 0039 0001

Termin załatwienia sprawy

niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Komórka odpowiedzialna

Urząd Gminy Stary Dzików –stanowisko ds. działalności gospodarczej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Inspektor Elżbieta Samagalska

pokój nr 4 , tel.  (16)  6318050 wew. 18

Inne informacje

 

Opracował:  Elżbieta Samagalskainspektor

Sprawdził:  Krystyna Jabłońska –Sekretarz Gminy

Zatwierdził: Aniela Hulak – Wójt Gminy

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Pisemne potwierdzenie danych o przedsiębiorcach zawartych w ewidencji działalności gospodarczej
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.05.2010 16:21
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
26.05.2010 16:21

Rejestr zmian dokumentu