Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr RiDG /09

 

Wydanie zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej

Podstawa prawna

-art. 217 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2006 r Nr 225 poz. 1635 ze zmianami)

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia   o prowadzonej  działalności gospodarczej przez organ ewidencyjny

Wymagane dokumenty

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Opłaty

17 zł za  zaświadczenie

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub wpłacić na konto: Bank Spółdzielczy Stary Dzików

 21 9094 0006 2001 0000 0039 0001

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy.

Komórka odpowiedzialna

Urząd Gminy Stary Dzików –stanowisko ds. działalności gospodarczej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Inspektor Elżbieta Samagalska

pokój nr 4 , tel.  (16)  6318050 wew. 18

Inne informacje

 

Opracował:  Elżbieta Samagalskainspektor

Sprawdził:  Krystyna Jabłońska –Sekretarz Gminy

Zatwierdził: Aniela Hulak – Wójt Gminy

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.05.2010 16:21
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
26.05.2010 16:21

Rejestr zmian dokumentu