Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr RiDG /11

 

Przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości

Podstawa prawna

-         art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)

-         art. 13 ust. 1 i art. 25 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami)

  -   UCHWAŁA Nr 208/XXXVII/2009 r Rady Gminy w Starym

      Dzikowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zasad

      wydzierżawiania nieruchomości gruntowych

      stanowiących  własność Gminy Stary Dzików

Sposób załatwienia sprawy

 umowy dzierżawy

Wymagane dokumenty

Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntów sporządzony samodzielnie zawierający następujące elementy

-imię i nazwisko

-adres wnioskodawcy

-nr i powierzchnia działki

-położenie nieruchomości

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Komórka odpowiedzialna

Urząd Gminy Stary Dzików –stanowisko ds. rolnictwa

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Inspektor Elżbieta Samagalska

pokój nr 4 , tel.  (16)  6318050 wew. 18

Inne informacje

 

Opracował:  Elżbieta Samagalskainspektor

Sprawdził:  Krystyna Jabłońska –Sekretarz Gminy

Zatwierdził: Aniela Hulak – Wójt Gminy

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.05.2010 16:23
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.05.2010 10:02

Rejestr zmian dokumentu