Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr /Fn.II

 

Wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstw rolnych.

 

Podstawa prawna

Art. 306a  i art. 306b  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z  2005 r. Nr 8, poz.60 z póż.zm.)                

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłat

Od opłaty skarbowej zwolnione są zaświadczenia dotyczące wyłącznie wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta  Gminy w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Komórka odpowiedzialna

Referat do spraw podatków i opłat.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Franciszka Mazur – inspektor             

Józefa Rębisz – inspektor           

II piętro,  pok. Nr. 14 tel. (16) 6318047 wew.26

Inne informacje

 

Opracował:        Franciszka Mazur - Inspektor        

Sprawdził:         Krystyna Jabłońska – Sekretarz Gminy

Zatwierdził:      Aniela Hulak – Wójt Gminy

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstw rolnych
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.05.2010 09:20
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 09:20