Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr /Fn.II

 

 

 Wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego.

 

Podstawa prawna

                                                                                                                                           

Art. 306a i art. 306b  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997.Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z póż.zm.)                                            Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej  (Dz. U. Nr. 225, poz. 1635, załącznik do ustawy).

 

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Opłaty

Opłata za zaświadczenie – 17 zł.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia  wniosku o wydanie zaświadczenia.

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia  wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Komórka odpowiedzialna

Referat do spraw podatków i opłat.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Franciszka Mazur – inspektor        

Józefa Rębisz – inspektor                 

II piętro,  pok. Nr.14  tel. (16) 6318047 wew.26

Inne informacje

Zwolnione od opłat są zaświadczenia do celów: alimentacyjnych, świadczeń socjalnych , szkolnych, zdrowotnych, do przedłożenia w KRUS, ZUS, GOPS.                                                                             Pozostałe np. do celów bankowych, sądowych i inne zaświadczenia podlegają opłacie j.w   

Opracował:        Franciszka Mazur - Inspektor        

Sprawdził:         Krystyna Jabłońska – Sekretarz Gminy

Zatwierdził:      Aniela Hulak – Wójt Gminy

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.05.2010 09:20
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 09:20