Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr /Fn.II

 

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.

Podstawa prawna

              

Art.299 , art. 306e  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póż.zm.)           Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada  2006 r o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz.1635, załącznik do ustawy).   

 

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek zainteresowanego

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wynosi 21,00 zł.                         

Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Gminy.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie pożniej niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Komórka odpowiedzialna

Referat do spraw podatków i opłat.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Franciszka Mazur – inspektor       

Józefa Rębisz – inspektor                    

II piętro, pok. Nr. 14          tel.(16) 6318047 wew.26

Inne informacje

.

Opracował:        Franciszka Mazur - Inspektor        

Sprawdził:         Krystyna Jabłońska – Sekretarz Gminy

Zatwierdził:      Aniela Hulak – Wójt Gminy

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.05.2010 09:22
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 09:22