Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr 03               

Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym

Podstawa prawna

-Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310)

-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2006 r Nr 225 poz. 1635 ze zmianami)

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia

Wymagane dokumenty

-Zaświadczenie o zameldowaniu (do uzyskania w pok. nr 15 Urzędu Gminy w Starym Dzikowie)

_ Zeznanie dwóch świadków zamieszkałych w miejscowości położenia gospodarstwa (świadkowie przy składaniu zeznań powinni posiadać dokument tożsamości oraz legitymację rencisty lub emeryta w przypadku gdy pobierają takie świadczenia)

Opłaty

Za  wydane zaświadczenie 11 zł

 Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub wpłacić na konto: Bank Spółdzielczy Stary Dzików

 21 9094 0006 2001 0000 0039 0001

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni

 

 

 

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu za pośrednictwem organu, który wydał zaświadczenie  w terminie 14 dni od daty otrzymania zaświadczenia, dądz odmowy jego wydania.

Komórka odpowiedzialna

Sekretarz Gminy Stary Dzików

 

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Krystyna Jabłońska Sekretarz Gminy

– I piętro , pokój nr 12     tel. 16/6318046

Inne informacje

Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym jest wydawane osobie, która pracowała we własnym gospodarstwie rolnym lub w gospodarstwie rolnym

rodziców – teściów, a następnie przejęła to gospodarstwo.

Opracował: Krystyna Jabłońska – Sekretarz Gminy

Sprawdził:  Stanisław Sobczyszyn – z-ca Wójta

Zatwierdził: Aniela Hulak – Wójt Gminy

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.05.2010 09:49
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 09:49