Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr 02                

Poświadczenie własnoręczności podpisu oraz o pozostawaniu osoby przy życiu

Podstawa prawna

-Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r w sprawie niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. Nr 27 poz. 185)

-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2006 r Nr 225 poz. 1635 ze zmianami)

 

Sposób załatwienia sprawy

Poświadczenie na własnoręcznym piśmie lub druku

Wymagane dokumenty

-Dowód osobisty

Opłaty

Za poświadczenie własnoręczności podpisu 9 zł za każdy podpis. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub wpłacić na konto: Bank Spółdzielczy Stary Dzików

 21 9094 0006 2001 0000 0039 0001

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

 

 

 

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje

 

Komórka odpowiedzialna

Sekretarz Gminy Stary Dzików

 

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Krystyna Jabłońska Sekretarz Gminy

– I piętro , pokój nr 12     tel. 16/6318046

Inne informacje

 

 

Opracował: Krystyna Jabłońska – Sekretarz Gminy

Sprawdził:  Stanisław Sobczyszyn – z-ca Wójta

Zatwierdził: Aniela Hulak – Wójt Gminy

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Poświadczenie własnoręczności podpisu oraz o pozostawaniu osoby przy życiu
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.05.2010 09:51
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 09:51