Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr KB/01

Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Podstawa prawna

Art.125 ust.1 pkt 2 i art.125a ust.3 ustawy z 17 grudnia 1998r.o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych{Dz. U. z 2004r.Nr 39,poz.353 ze zmianami}

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Wymagane dokumenty

Samodzielnie sporządzony wniosek z następującymi danymi:

- imię i nazwisko,nazwisko rodowe

- data i miejsce urodzenia

- imiona rodziców

- PESEL i NIP

- okres zatrudnienia

- adres zamieszkania,nr telefonu do kontaktu

-Wniosek można przesłać pocztą,zwrócić się ustnie o wydanie dokumentu lub złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy w  Starym Dzikowie  II piętro,pokój nr 18

 

 

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku

Istnieje również możliwość wydania dokumentu na miejscu przy zgłoszeniu

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Komórka odpowiedzialna

Referat Finansowo-Budżetowy

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Janina Jakubiec- inspektor

II piętro,pokój 18,tel. 016 6318047 wew.29

Inne informacje

Dokument zostanie przesłany pocztą lub może być odebrany osobiście.

Opracował: Janina Jakubiec – inspektor- 10.12.2009r.

Sprawdził: Katarzyna Maksymowicz – Skarbnik Gminy – 10.12.2009r.

Zatwierdził: Aniela Hulak – Wójt Gminy – 11.12.2009r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.05.2010 09:52
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 09:52