Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr R/…………….

 

Zamiana nieruchomości

Podstawa prawna

art.15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

[Dz. U. z 2004r.Nr 2603 ze zmianami]

 

Sposób załatwienia sprawy

Umowa zamiany zawarta w formie aktu notarialnego

 

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający następujące elementy:

-imię, nazwisko wnioskodawcy

-adres wnioskodawcy

-numer działki

-położenie działki

Załączniki do wniosku:

-dokument własności [np.akt własności ziemi /kserokopia/,odpis

z księgi wieczystej]

-mapa [wydaje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej w Strzyżowie ul. Parkowa 7 II piętro] z zaznaczoną

nieruchomością proponowaną do zamiany

 

Opłaty

Nie pobiera się opłat

 

Termin załatwienia sprawy

W ciągu dwóch miesięcy od wyrażenia zgody na zamianę przez właściwy

organ

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

 

Komórka odpowiedzialna

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Inne informacje

W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się

dopłatę, której wysokości jest równa różnicy wartości zamiennych

nieruchomości.

Opracował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zamiana nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.05.2010 09:54
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 09:54