Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr    R/……………

 

Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Podstawa prawna

art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami)

art. 25 ust. 1,art.37 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz.U. z 2004 r. Nr 261,poz. 2603 ze zmianami)

$ 6 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XI/66/95 Rady Miejskiej w  Strzyżowie z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata

 

 

Sposób załatwienia sprawy

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, sporządzony samodzielnie, zawierający następujące elementy:

-imię i nazwisko

-adres wnioskodawcy

-nr i powierzchnie nieruchomości

Załączniki:

-mapa z naniesioną lokalizacją gruntu, o nabycie którego wnioskodawca

się ubiega (mapkę można uzyskać Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzyżowie ul.Parkowa 7)

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy następuje w ciągu trzech miesięcy, w szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony.

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilno-prawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli

 

Komórka odpowiedzialna

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Inne informacje

Cenę sprzedaży nieruchomości ustala się na podstawie wartości nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Opracował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.05.2010 09:55
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 09:55