Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr  R/…………….

 

Podział nieruchomości - zatwierdzenie projektu podziału

Podstawa prawna

art. 92- 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 2603 ze zmianami)

 

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

 

Wymagane dokumenty

Wniosek sporządzony samodzielnie zawierający następujące elementy:

-imię, nazwisko wnioskodawcy

-adres wnioskodawcy

-numer działki

-położenie działki

Załączniki do wniosku:

-operat podziału nieruchomości przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (sporządza geodeta)

-mapa z projektem podziału nieruchomości- 4 egz. (sporządza geodeta)

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca od złożenia kompletnego wniosku

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od daty

doręczenia decyzji

Komórka odpowiedzialna

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Inne informacje

Urząd przeprowadza czynności administracyjne(nieodpłatnie).

Czynności techniczne związane z podziałem są dokonywane przez

geodetów (odpłatnie)

Opracował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podział nieruchomości - zatwierdzenie projektu podziału
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.05.2010 09:57
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 09:57