Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr R/…………….

 

Zgoda na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Podstawa prawna

art. 30 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r., Nr 124, poz.1361 ze zmianami)

 

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zgody na wykreślenie hipoteki

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, sporządzony samodzielnie, zawierający następujące elementy:

- imię i nazwisko

- adres wnioskodawcy

- nr księgi wieczystej obciążonej hipoteką

- wysokość hipoteki

Załączniki:

- kserokopia dowodu wpłaty (spłaty hipoteki)

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy następuje w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Komórka odpowiedzialna

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Inne informacje

Pismo jest odbierane osobiście przez wnioskodawcę, lub zostanie mu doręczone pocztą.

Opracował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgoda na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.05.2010 10:00
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 10:00