Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr R/…………….

 

Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Podstawa prawna

art. 71 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)

 

Sposób załatwienia sprawy

Informacja pisemna

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu , sporządzony samodzielnie, zawierający następujące elementy:

- imię i nazwisko

- adres wnioskodawcy (użytkownika wieczystego)

- proponowany termin zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Załączniki (dotyczy osoby fizycznej):

- zaświadczenie o zarobkach członków rodziny lub odcinek renty, emerytury

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (dot. osób bezrobotnych)

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (dot. osób bezrobotnych nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy następuje w ciągu miesiąca, jednak nie później niż do terminu płatności opłaty rocznej, tj. do 31 marca danego roku

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Komórka odpowiedzialna

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Inne informacje

Wniosek o przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej użytkownik wieczysty winien złożyć  nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności  tj. 31 marca danego roku. Termin zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nie może przekroczyć danego roku kalendarzowego.

Opracował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.05.2010 10:01
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 10:01