Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego

Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr USC 7

 

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego

Podstawa prawna

 

Art. 28 ustawy z dnia 29 września 1986r Prawo o aktach stanu cywilnego

(Dz. U. z 2004r Nr 161. poz.1688 )

 

Sposób załatwienia sprawy

 

Wydanie decyzji o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

 

Wymagane dokumenty

 

iWniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w  akcie stanu

   cywilnego zawierający imię i nazwisko wnioskodawcy, jego adres,

   określenie błędu jaki ma podlegać sprostowaniu oraz powołanie się na 

   dokument stanowiący podstawę sprostowania.

iZałącznik :

-          dokument stanowiący podstawę sprostowania,

-          dowód osobisty- do wglądu

 

Opłaty

 

Opłata skarbowa – 39,00 zł

Opłatę skarbową można uiścić na miejscu w kasie Urzędu lub wpłacić na konto :Bank Spółdzielczy Stary Dzików

21 9094 0006 2001 0000 0039 0001

 

Termin załatwienia sprawy

 

Termin ustawowy – 30 dni od daty złożenia wniosku i kompletu 

  dokumentów.

 

Tryb odwoławczy

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Komórka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Dzikowie

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Tadeusz Nieckarz –Kierownik USC

II piętro, pok. Nr 15 tel. (016) 6318050 wew. 25

 

Inne informacje

Podstawą sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego jest odpis zupełny aktu poprzedzającego prostowany akt.

 

Opracował:  Tadeusz Nieckarz- Kierownik USC

Sprawdził:    Krystyna Jabłoński – Sekretarz Gminy

Zatwierdził:  Aniela Hulak –Wójt Gminy

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2010 10:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż