Powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr USC 9

 

Powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Podstawa prawna

 

Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964r Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

( Dz. U z 1964r Nr 9 poz. 59 z późn.zm.)

 

Sposób załatwienia sprawy

iPrzyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed

   zawarciem małżeństwa ma wskutek rozwiązania małżeństwa przez 

   rozwód.

Wymagane dokumenty

 

iDo wglądu :

   - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeżeli

     małżeństwo zostało zawarte poza terenem Gminy Stary Dzików,

   - dowód osobisty

 

Opłaty

 

Opłata skarbowa – 11.00 zł –inne czynności Kier.USC

Opłatę skarbową można uiścić na miejscu w kasie Urzędu lub wpłacić na konto :Bank Spółdzielczy Stary Dzików

21 9094 0006 2001 0000 0039 0001

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje odwołanie

 

Komórka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Dzikowie

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Tadeusz Nieckarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

II piętro, pok. Nr 15 tel. (016) 6318050 wew. 25

 

Inne informacje

 

Wniosek musi zostać złożony ustnie do protokołu przed upływem            3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

 

Opracował:      Tadeusz Nieckarz- Kierownik USC

Sprawdził:        Krystyna Jabłoński –Sekretarz Gminy

Zatwierdził:      Aniela Hulak- Wójt Gminy

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2010 11:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż