Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr USC  13

 

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Podstawa prawna

 

Art. 4  ustawy z dnia 25 lutego 1964r Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U z 1964r Nr 9 poz. 59 ze zmianami)

Art. 7 ust. 2  ustawy z dnia 29 września 1986r Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2004r Nr 161 poz. 1688)

 

Sposób załatwienia sprawy

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Wymagane dokumenty

 

Wniosek o  skrócenie terminu zawierający dane osób zawierających

małżeństwo oraz uzasadnienie skrócenia terminu oczekiwania na  zawarcie małżeństwa wraz z załącznikami to uzasadniającymi.

 

Opłaty

 

Opłata skarbowa – 39,00 zł

Opłatę skarbową można uiścić na miejscu w kasie Urzędu lub wpłacić na konto :Bank Spółdzielczy Stary Dzików 21 9094 0006 2001 0000 0039 0001

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

 

Odwołanie do Sądu Rejonowego w Lubaczowie w terminie 14 odni

od daty doręczenia pisma.

 

Komórka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Dzikowie

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Tadeusz Nieckarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

II piętro, pok. Nr 15 tel. (016) 6318050 wew. 25

 

Inne informacje

 

 

 

Opracował:      Tadeusz Nieckarz- Kierownik USC

Sprawdził:        Krystyna Jabłoński- Sekretarz Gminy

Zatwierdził:      Aniela Hulak- Wójt Gminy

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2010 11:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż