Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr USC  14

 

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

Podstawa prawna

 

Art. 73 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U z 1964r Nr 9 poz. 59 ze zmianami)

 

Sposób załatwienia sprawy

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa.

Wymagane dokumenty

 

Wniosek o  przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa

Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli akt urodzenia sporządzony został poza terenem Gminy Stary Dzików.

Dowody osobiste – do wglądu

 

Opłaty

 

Opłata skarbowa – 11,00 zł –inne czynności Kier.USC

Opłatę skarbową można uiścić na miejscu w kasie Urzędu lub wpłacić na konto :Bank Spółdzielczy Stary Dzików 21 9094 0006 2001 0000 0039 0001

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje tryb odwoławczy

 

Komórka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Dzikowie

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Tadeusz Nieckarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

II piętro, pok. Nr 15 tel. (016) 6318050 wew. 25

 

Inne informacje

 

 

 

Opracował:      Tadeusz Nieckarz- Kierownik USC

Sprawdził:        Krystyna Jabłoński-Sekretarz Gminy

Zatwierdził:      Aniela Hulak- Wójt Gminy

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2010 11:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż