Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr SO.III.1

 

Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U z 2006r, Nr 139 poz. 993 z późn.. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009rr w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany , zwrotu lub utraty

(Dz. U. Nr 47 poz. 384 )

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000r w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz.U.Nr 105 poz. 1110).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia      23 grudnia 2008r w sprawie terminów i trybu przekazywania przez Gminy danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

(Dz.U. Nr 236 poz.1644)

 

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty

 

● Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,

● 2 fotografie (aktualne, wyraźne o wymiarach 35x45 mm 

   przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi    

   szkłami  w taki sposób, aby ukazywały głowę z pozycji lewego

   półprofilu i z widocznym lewym uchem.

● Odpis skrócony aktu urodzenia- w przypadku osób, które nie wstąpiły

   w związek małżeński i ich urodzenia są poza granicami Gminy Stary

   Dzików ,

● Odpis skrócony aktu małżeństwa w przypadku osób, które zawarły

   związek małżeński poza terenem Gminy Stary Dzików

● Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego

  

Opłaty

 

Opłata za wydanie dowodu osobistego – 30,00 zł

Opłatę można uiścić na miejscu w kasie Urzędu lub wpłacić na konto :Bank Spółdzielczy Stary Dzików 21 9094 0006 2001 0000 0039 0001

 

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy – 30 dni

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje tryb odwoławczy

 

Komórka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Dzikowie

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Tadeusz Nieckarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

II piętro, pok. Nr 15 tel. (016) 6318050 wew. 25

 

Inne informacje

 

Dokumenty należy składać i odbierać dowód osobiście.

 

Opracował:      Tadeusz Nieckarz- Kierownik USC

Sprawdził:        Jabłoński Krystyna – Sekretarz Gminy

Zatwierdził:      Aniela Hulak- Wójt Gminy

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.05.2010 11:47
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 16:23