Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr SO.II.1

 

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Podstawa prawna

 

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U z 2006r, Nr 139 poz. 993 z późn.. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego

( Dz .U. z 2000r Nr 98 poz.1071 ze zmianami)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r w sprawie opłaty skarbowej ( Dz. U.

z 2006r Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie  danych osobowych ( Dz.U. z

2002r  Nr 101 poz. 926 ze zmianami)

 

 

 

Sposób załatwienia sprawy

 

Wydanie zaświadczenia

Wymagane dokumenty

 

Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności :

- o aktualnym zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy,

- o poprzednim zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy,

- o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

- o braku zameldowaniu,

- o wspólnym zameldowaniu.

Do wglądu dowód osobisty oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej.

  

Opłaty

 

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia  – 17,00 zł

Opłatę można uiścić na miejscu w kasie Urzędu lub wpłacić na konto :Bank Spółdzielczy Stary Dzików 21 9094 0006 2001 0000 0039 0001

 

 

Termin załatwienia sprawy

 

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

 

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź

zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Wójta Gminy Stary Dzików w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

 

Komórka odpowiedzialna

 

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Dzikowie

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Tadeusz Nieckarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

II piętro, pok. Nr 15 tel. (016) 6318050 wew. 25

 

Inne informacje

 

Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której dane dotyczą

 

Opracował:      Tadeusz Nieckarz- Kierownik USC

Sprawdził:        Jabłoński Krystyna – Sekretarz Gminy

Zatwierdził:      Aniela Hulak- Wójt Gminy

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.05.2010 11:51
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 11:51