Sporządzenie testamentu

Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

                               

Nr USC 16

 

                     Sporządzenie testamentu

Podstawa prawna

 

   Art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny

   (Dz. U. z 1964r Nr 16 poz. 93 z późn.zm.)

  

   Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej

( Dz. U. z 2006r Nr 225 poz. 1635 ze zmianami)

 

 

Sposób załatwienia sprawy

 

Spadkodawca w obecności dwóch świadków i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadcza ustnie swoją ostatnią wolę.

Spisanie protokołu.

Wymagane dokumenty

 

 ● Dowód osobisty osoby oświadczającej swoją ostatnią wolę

 ● Dowody osobiste świadków.

  

Opłaty

 

Opłata skarbowa – 22,00 zł

Opłatę skarbową można uiścić na miejscu w kasie Urzędu lub wpłacić na konto :Bank Spółdzielczy Stary Dzików 

21 9094 0006 2001 0000 0039 0001

 

 

Termin załatwienia sprawy

 

Niezwłocznie

 

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje

 

 

Komórka odpowiedzialna

 

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Dzikowie

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Tadeusz Nieckarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

II piętro, pok. Nr 15 tel. (016) 6318050 wew. 25

 

Inne informacje

   

Świadkiem przy sporządzaniu testamentu nie może być :

- osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych,

- osoba niewidoma, głucha lub niema,

- dla  której w tym testamencie została przywidziana jakakolwiek korzyść.

Z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme lub głuche.

 

Opracował:      Tadeusz Nieckarz- Kierownik USC

Sprawdził:        Jabłoński Krystyna – Sekretarz Gminy

Zatwierdził:      Aniela Hulak- Wójt Gminy

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sporządzenie testamentu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2010 11:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż