Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy

Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr SO.II.8

 

Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U z 2006r, Nr 139 poz. 993 z późn.. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia

24 grudnia 2002r w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U Nr 236 poz.1999 ze zmianami)

 

 

Sposób załatwienia sprawy

 

Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy i wydanie zaświadczenia.

Wymagane dokumenty

  ● Do wglądu :

    - dowód osobisty osoby podlegającej zameldowaniu,

    - ustne zgłoszenie zameldowania poprzez podanie adresu zameld.

      oraz czasookresu pobyt,

    - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu ( umowa najmu,

      umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, orzeczenie sądy

      lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu

  

Opłaty

 

Nie podlega opłacie skarbowej

 

 

Termin załatwienia sprawy

 

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje tryb odwoławczy.

 

 

Komórka odpowiedzialna

 

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Dzikowie

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Tadeusz Nieckarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

II piętro, pok. Nr 15 tel. (016) 6318050 wew. 25

 

Inne informacje

 

Zgłoszenia zameldowania dokonuje się osobiście.

Za osobę niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną   zameldowania dokonują

jej opiekunowie prawni.

 

 

Opracował:      Tadeusz Nieckarz- Kierownik USC

Sprawdził:        Jabłoński Krystyna – Sekretarz Gminy

Zatwierdził:      Aniela Hulak- Wójt Gminy

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2010 11:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż