Urząd gminy stary dzików

Ul. Kościuszki 79,    37-632 stary dzików,    tel./fax 016 631-80-50

E-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr SO.II.10

 

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące

Podstawa prawna

 

   Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U z 2006r, Nr 139 poz. 993 z późn.. zm.)

 

  Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia

24 grudnia 2002r w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U Nr 236 poz.1999 ze zmianami)

 

 

 

Sposób załatwienia sprawy

 

Wymeldowanie  z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące.

Wymagane dokumenty

 

 ● Wypełniony druk „ Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu

   czasowego ponad 3 miesiące”. Druk dostępny na stanowisku pracy.

 ● Do wglądu „

    - dowód osobisty,

    - książeczka wojskowa

  

Opłaty

 

Nie podlega opłacie skarbowej

 

 

Termin załatwienia sprawy

 

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje tryb odwoławczy.

 

 

Komórka odpowiedzialna

 

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Dzikowie

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Tadeusz Nieckarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

II piętro, pok. Nr 15 tel. (016) 6318050 wew. 25

 

Inne informacje

 

Zgłoszenia wymeldowania dokonuje się osobiście.

Za osobę niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną   wymeldowania dokonuje

jej opiekunowie prawni.

 

Opracował:      Tadeusz Nieckarz- Kierownik USC

Sprawdził:        Jabłoński Krystyna – Sekretarz Gminy

Zatwierdził:      Aniela Hulak- Wójt Gminy

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.05.2010 12:01
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 12:01