Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików, tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

 

Nr GkiOś-7660

 

Informacja o wyrobach zawierających azbest i sposobach ich wykorzystania

Podstawa prawna

1.      Atr. 162 ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr. 62 poz. 627 ze zmianami)

2.      Art. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003r w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192 poz. 1876)

Sposób załatwienia sprawy

Przyjęcie zgłoszenia

Wymagane dokumenty

Informacja o miejscu występowania azbestu i jego ilości oraz ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. (Przygotowane do wypełnienia druki dostępne na stanowisku pracy.)

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy.

Komórka odpowiedzialna

 

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Krzysztof Kłaczko – inspektor

I piętro, pokó nr 10 tel. 166318050

Inne informacje

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku

Opracował:  Krzysztof Kłaczko – inspektor –  28.12.2009r

Sprawdził:

Zatwierdził:

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyrobach zawierających azbest i sposobach ich wykorzystania
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.05.2010 12:48
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 12:48