Uchwała Nr 49/V/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Stary Dzików do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Lubaczowie

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 6 poz. 56 z późn. zmian.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Na przedstawiciela Gminy Stary Dzików do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Lubaczowie wybiera się P. Anielę Hulak.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Stary Dzików do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Lubaczowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:01.12.2004 13:16
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 14:46