Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy

mgr Katarzyna Maksymowicz


Telefon: 16 631-80-47
Fax: 16 631-80-50
e-mail:
kmaksymowicz@starydzikow.pl

Zadania i kompetencje Skarbnika

Do zadań Skarbnika należy:

 

1)  wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
2)  kierowanie pracą Referatu Finansowego,
3)  nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
4)  kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
5)  współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
6)  współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
7)  wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta,
8)  współpraca z RIO,
9)  sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek pomocniczych i organizacyjnych.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skarbnik Gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.07.2003 11:39