Uchwała Nr 4/II/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Gospodarczych i Budżetowych

Uchwała Nr 4/II/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 10 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania stałej Komisji ds. Gospodarczych i Budżetowych

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) -

Rada Gminy w Starym Dzikowie
p o w o ł u j e :

§ 1

Stałą Komisję ds. Gospodarczych i Budżetowych w składzie:
1. Goraj Józef
2. Jaszczyszyn Stanisław
3. Kantor Eugeniusz
4. Otulak Janusz
5. Rokosz Józef
6. Stachów Edward
7. Syryło Marian

§ 2

Do zadań komisji należeć będzie prowadzenie działalności na rzecz rozwoju rolnictwa oraz udział w opracowaniu planu budżetowego i projektów zmian w budżecie Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 4/II/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Gospodarczych i Budżetowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.03.2011 18:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż