Uchwała Nr 5/II/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr 5/II/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 10 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) -

Rada Gminy w Starym Dzikowie
p o w o ł u j e :

§ 1

Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Joniec Adam
2. Maciejak Ryszard
3. Otulak Janusz
4. Syryło Marian
5. Wenek Jerzy

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 5/II/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.03.2011 18:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż