Uchwała Nr 6/II/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej

Uchwała Nr 6/II/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 10 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) -

Rada Gminy w Starym Dzikowie
p o w o ł u j e :

§ 1

Stałą Komisję Statutową w składzie:
1. Goraj Tadeusz
2. Jaszczyszyn Stanisław
3. Kantor Eugeniusz
4. Stachów Edward
5. Tracz Adam

§ 2

Do zadań komisji należeć będzie opracowanie projektu zmian w Statucie Gminy i w Statutach Sołectw.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 6/II/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.03.2011 18:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż