Uchwała Nr 7/II/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy

Uchwała Nr 7/II/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 10 grudnia 2010 r.

w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) -

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

W wyniku głosowania jawnego na przewodniczących komisji stałych Rady Gminy wybrani zostali:
1. Komisja ds. Społecznych - Tracz Adam
2. Komisja ds. Gospodarczych i Budżetowych - Goraj Józef
3. Komisja Rewizyjna - Otulak Janusz
4. Komisja Statutowa - Stachów Edward

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 7/II/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.03.2011 18:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż