Uchwała Nr 238/XLI/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ułazów w Gminie Stary Dzików

Uchwała Nr 238/XLI/2010
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 21 kwietnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ułazów w Gminie Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze późn. zm.), w związku z § 10 ust. 2, pkt. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38, poz. 220), uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Ułazów na lata 2010 – 2015, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 238/XLI/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ułazów w Gminie Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.03.2011 12:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.