Uchwała Nr 65/VII/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 9 kwietnia 2003 r.

w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Cewkowie

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zmian.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dla Gimnazjum w Cewkowie następujący obwód:
- wieś Cewków
- wieś Moszczanica

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 65/VII/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Cewkowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:02.12.2004 13:12
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 15:12