Uchwała Nr 265/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań z zakresu właściwości Powiatu Lubaczowskiego i udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Stary Dzików

Uchwała Nr 265/XLIV/2010
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań z zakresu właściwości Powiatu Lubaczowskiego i udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2a oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża zgodę na przejęcie zadań z zakresu właściwości Powiatu Lubaczowskiego tj. zarządzanie drogą powiatową nr 1553 R na odcinku od granicy gminy Oleszyce do skrzyżowania z ulicą Kustronia w Starym Dzikowie, położoną na terenie Gminy Stary Dzików.
2. Udziela upoważnienia Wójtowi Gminy Stary Dzików do wystąpienia do Samorządu Powiatu Lubaczowskiego celem zawarcia porozumienia na przejęcie w/w zadań i sporządzenie przez Gminę wniosku na przebudowę nawierzchni w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 265/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań z zakresu właściwości Powiatu Lubaczowskiego i udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.03.2011 11:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż